DR ŻYWILLA FECHNER LAUREATKĄ NAGRODY PTKM ZA ROK 2020

fechner zywilla

Nagroda PTKM za rok 2020 została przyznana dr Żywilli Fechner z Instytutu Matematyki Politechniki Łódzkiej. Dr Fechner ukończyła studia  magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie kontynuowała również studia doktoranckie. W roku 2009 obroniła rozprawę doktorską "Trygonometryczne równania funkcyjne w algebrach", napisaną pod kierunkiem dr hab. Roman Badory. Po obronie pracy doktorskiej pracowała w Zakładzie Metod Matematycznych w Ekonomii i Finansach Uniwersytetu Śląskiego, później w Zakładzie Równań Funkcyjnych Uniwersytetu Śląskiego, Instytucie Matematyki Finansowej Uniwersytetu w Ulm, jako analityk ryzyka w ParcIT, Kolonia (Niemcy) oraz obecnie w Instytutcie Matematyki Politechniki Łódzkiej.

Dr Fechner zajmuje się tematyką  klas funkcji o wartościach zespolonych określonych na hiperstrukturach, zastosowaniami metod szeroko rozumianej analizy Fourierowskiej w tym uciętej transformaty Fouriera, pojęć syntezy spektralnej oraz funkcji wykładniczych, sinusowych i cosinusowych i m-sinusowych określonych na hiperstrukturach.

W latach 2014-2015 brała udział w projekcie "Statistics of Lévy driven processes" finansowanym przez Deutsche Forschungsgemeinschaft, kierowanym przez Prof. Dr. Roberta Stelzera (Ulm), natomiast w latach 2017-2018 kierowała projektem  NCN Miniatura "Uogólnione funkcje tworzące momenty na hipergrupach".

Wykład laureatki odbędzie się 11 maja 2021 o godz. 17:00 w ramach PolWoMath Seminar.


PROF. IRENA LASIECKA (członek PTKM) LAUREATKĄ PRESTIŻOWEJ NAGRODY 2020 WILLARD R. SPARKS EMINENT FACULTY AWARD 

 lasiecka

Willard R. Sparks Eminent Faculty Award jest najwyższym wyróżnienieniem przyznawanym przez Uniwersytet. Nagroda jest przyznawana corocznie jednemu członkowi uczelni, który wniósł wybitny i trwały wkład w twórczą działalność naukową, dydaktyczną i na rzecz uczelni, przynoszącą honor i rozpoznawalność dla Uniwersytetu.
Prof. Irena Lasiecka  jest  kierownikiem Katedry Nauk Matematycznych The University of Memphis i laureatką nagrody Willard R. Sparks Eminent Faculty Award za rok 2020. Prof. Lasiecka opublikowała ponad 350 artykułów i osiem monografii naukowych, zajmujących najwyższe pozycje w cytowalności. 
Prof. Lasiecka otrzymała wiele nagród i wyróżnień, jest pierwszą kobietą, która otrzymała  Nagrodę im. W.T. Idalii Reids w 2011 r., przyznaną przez SIAM za wkład w rozwój równań różniczkowych i teorii sterowania oraz Nagrodę Richarda E. Bellmana Control Heritage Award 2019, przyznaną przez AACC-IFAC za wkład w brzegową teorię kontroli systemów rozproszonych. Otrzymała też nagrodę Fellow AMS-American Mathematical Society w 2015 r.,  Fellow of SIAM za 2019 r.,  Fellow of IEEE za 2004r.,  Distinguished Fellow of the Collegium of Eminent Scientists Fundacji Kosciuszkowskiej za 2004 r. i wiele innych. Więcej informacji na stronie  oraz link1, link2 

 POLWOMATHS SEMINAR

Zapraszamy na kolejne wykłady w ramach POLWOMATHS SEMINAR  13  i 20 kwietnia 2021, godz. 17:00.
13  kwietnia 2021

Justyna Sikorska (Uniwersytet Śląski) TBA

Anna Gryboś (Akademia Górniczo-Hutnicza): TBA

20 kwietnia 2021

Justyna Wojniak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - specjalny wykład z dziedziny socjologii - Kobiety i kariera naukowa: ograniczenia, uwarunkowania, sukcesy.

Spotkania odbędą się przy użyciu komunikatora Zoom. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wykładami. Pełna informacja na stronie  polwomaths.


NAGRODY W KONKURSIE im. EDYTY SZYMAŃSKIEJ

Kapituła Nagrody Konkursu im. Edyty Szymańskiej wyłoniła tegoroczne laureatki - Nagrodę Główną otrzymała nasza koleżanka  Iwona Chlebicka (Uniwersytet Warszawski) - członek PTKM. 

Nagrodę  Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce  otrzymała Agnieszka Hejna (Uniwersytet Wrocławski).

Wyróżnienia w konkursie otrzymały: Anna Szymusiak (Uniwersytet Jagielloński), Dominika Pilarczyk (Politechnika Wrocławska), Justyna Szpond (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) oraz Karolina Okrasa (Politechnika Warszawska).

Wszystkim nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy!  

Wykład laureatki PTKM -  Agnieszki Hejna odbędzie się 11 maja 2021 o godz. 17:00 w ramach PolWoMath Seminar.


POLWOMATHS SEMINAR

Zapraszamy na kolejne wykłady w ramach POLWOMATHS SEMINAR  09 marca 2021, godz. 17:00.
 

Justyna Kosakowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Co tablice Littlewooda-Richardsona mówią o niezmienniczych podprzestrzeniach nilpotentnych operatorów liniowych

Justyna Jarczyk (Uniwersytet Zielonogórski): Wokół średnich

Spotkanie odbędzie się przy użyciu komunikatora Zoom. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wykładami. Pełna informacja na stronie  polwomaths.


 POLWOMATHS SEMINAR

Zapraszamy 02 marca 2021, godz. 17:00 na specjalny wykład z dziedziny edukacji matematycznej: "Główne kierunki badań w dydaktyce matematyki - wyzwania współczesności", który wygłosi Edyta Juskowiak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Spotkanie odbędzie się przy użyciu komunikatora Zoom. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wykładem. Pełna informacja na stronie polwomaths.

 MIĘDZYNARODOWE NAGRODY L'OREAL-UNESCO DLA KOBIET NAUKI - LAUREATKI 2021

Każdego roku Fundacja L'Oréal i UNESCO przyznaje nagrody pięciu wybitnych kobietom, z których każda pochodzi z innego regionu świata. W tym roku Nagrody L'Oréal-UNESCO zostały przyznane w dziedzinie nauk fizycznych, matematyki i informatyki i chemii. 

LAUREATKA Z AMERYKI ŁACIŃSKIEJ I KARAIBÓW - Profesor Alicia DICKENSTEIN - Matematyka
Profesor matematyki na Uniwersytecie w Buenos Aires (Argentyna). Nagrodzona za wybitny wkład w wykorzystanie geometrii algebraicznej w dziedzinie biologii molekularnej. Jej badania umożliwiają naukowcom zrozumienie precyzyjnych struktur i zachowania komórek i cząsteczek, nawet w skali mikroskopowej. Działając na pograniczu matematyki czystej i stosowanej, stworzyła ważne powiązania z fizyką i chemią oraz umożliwiła biologom zrozumienie reakcji biochemicznych i sieci enzymatycznych.

LAUREATKA Z EUROPY - Professor Françoise COMBES - Astrofizyka
Profesor Katedry Galaktyki i Kosmologii w Collège de France w Paryżu oraz Astrofizyk w Obserwatorium Paryskim - PSL we Francji. Nagrodzona za wybitne osiągnięcia w astrofizyce, od odkrycia cząsteczek w przestrzeni międzygwiazdowej po superkomputerowe symulacje powstawania galaktyk. Jej prace miały kluczowe znaczenie dla zrozumienia narodzin i ewolucji gwiazd i galaktyk, w tym roli supermasywnych czarnych dziur w centrach galaktyk.

LAUREATKA Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ - Profesor Shafi GOLDWASSER - Informatyka
Dyrektor Simons Institute for the Theory of Computing, profesor elektrotechniki i informatyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, profesor RSA elektrotechniki i informatyki na MIT w Stanach Zjednoczonych oraz profesor informatyki i matematyki stosowanej w Weizmann Institute , Izrael. Nagrodzona za pionierskie i fundamentalne prace w dziedzinie informatyki i kryptografii, niezbędne do bezpiecznej komunikacji w Internecie, a także obliczeń na prywatnych danych. Jej badania mają znaczący wpływ na nasze zrozumienie dużych klas problemów, dla których komputery nie są w stanie skutecznie znaleźć przybliżonych rozwiązań.

LAUREATKA Z AZJI I PACYFIKU - Profesor Kyoko NOZAKI - Chemia
Profesor chemii na Uniwersytecie Tokijskim (Japonia). Nagrodzona za pionierski, twórczy wkład w dziedzinie chemii syntetycznej i ich znaczenie dla innowacji przemysłowych. Jej badania doprowadziły do ​​powstania nowych, wysoce efektywnych i przyjaznych dla środowiska procesów produkcji, pozwalających na wytwarzanie cząsteczek przydatnych w medycynie i zrównoważonym rolnictwie.

LAUREATKA Z AFRYKI I PAŃSTW ARABSKICH - Profesor Catherine NGILA - Chemia
Pełniąca obowiązki dyrektora wykonawczego Afrykańskiej Akademii Nauk, profesor wizytujący chemii stosowanej na Uniwersytecie w Johannesburgu w RPA. Przyznana za wprowadzenie i rozwijanie opartych na nanotechnologii metod analitycznych do monitorowania zanieczyszczeń wody i ich stosowania w krajach silnie dotkniętych zanieczyszczeniem. Jej innowacyjna praca ma kluczowe znaczenie dla rozwoju zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi i poszanowaniem środowiska.


POLWOMATHS SEMINAR

Zapraszamy na kolejne wykłady w ramach POLWOMATHS SEMINAR  09 lutego 2021, godz. 17:00.
 

Justyna Signerska-Rynkowska (Politechnika Gdańska): Wybrane zagadnienia dynamiki niskowymiarowej w modelowaniu neuronów

Mirosława Zima (Uniwersytet Rzeszowski): Abstrakcyjna metoda uśredniania dla równania semiliniowego

Spotkanie odbędzie się przy użyciu komunikatora Zoom. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wykładami. Pełna informacja na stronie  polwomaths.


 POLWOMATHS SEMINAR

Zapraszamy na kolejne wykłady w ramach POLWOMATHS SEMINAR,  pierwsze wykłady 2021 roku już 12 stycznia, godz. 17:00.
 

Małgorzata Bogdan (Uniwersytet  Wrocławski): Techniki regularyzacji i redukcji wymiaru w analizie dużych zbiorów danych.

Katarzyna Szymańska-Dębowska (Politechnika Łódzka): Rozwiązania typu canard dla osobliwie zaburzonych modeli drapieżnik-ofiara typu Rosenzweiga-MacArthura oraz Lesliego-Gowersa.

Spotkanie odbędzie się przy użyciu komunikatora Zoom. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wykładami. Pełna informacja na stronie  polwomaths.


 NASZA KOLEŻANKA WŚRÓD 2% BADACZY NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNYCH NA ŚWIECIE

Kanas Stanislawa

Według opracowań Stanford University,  Elsevier oraz firmy SciTech Strategies, opublikowanych na łamach „PLOS Biology” nasza koleżanka Stanisława Kanas, profesor Uniwersytetu Rzeszow- skiego, znalazła się w grupie 2% naukowców, których prace są najczęściej cytowane w naukowej literaturze. Zestawienia opracowano na podstawie danych bibliometrycznych wszystkich naukowców indeksowanych w bazie Scopus oraz dla wszystkich dyscyplin naukowych, w oparciu o  indeks dotyczący cytowalności prac naukowych. Zestawienia obejmują okres całej kariery naukowej (do roku 2019) oraz rok kalendarzowy 2019. Zob. link1, link2

 

 

Perspektywy Women in tech Summit 2020 przeszedł już do historii!

Podczas 2 dni Szczytu Summit skupił 8439 utalentowanych kobiet, był obecny na 6 kontynentach, w 103 krajach. Transmisja online trwała 203h 45min. Wystąpiło 150 mówców i 160 mentorów. W Career Expo Zone przesłano tysiące CV, wystąpiło  ok. 200 tancerzy podczas Virtual Dance Party! Wymieniono 32 637 kontaktów, a warszawska ekipa wypiła ok. 50 litrów kawy.

PTKM zaprezentował poniższy event.

InfinitePossibilities graphics1

W dniach 8-9 grudnia 2020 odbędzie się konferencja Perspektywy Women in Tech Summit, czyli największe spotkanie kobiet zajmujących się technologią, przedstawicieli branży zaawansowanych technologii, liderów i decydentów Europejskich i miedzynarodowych. Zeszłoroczna edycja Summit zgromadziła ponad 6 300 uczestników z 52 krajów. To 2 dni pełne nowych pomysłów, spotkań ze wspaniałymi ludźmi, ofert pracy i głębokiego networkingu w nauce i technologii. 

PTKM zaprezentuje event "Infinite possibilities: What can I do with a PhD in mathematics?", który odbedzie sie 9 grudnia w godzinach 15.00-17.00. Program eventu poniżej.

 InfinitePossibilities speakers1InfinitePossibilities speakers2

Szukaj nas na Women in Tech  Summit Agenda -> 9 DECEMBER -> SIDE EVENTS


 POLWOMATHS SEMINAR

8 grudnia 2020 o godz.17:00 odbędą sie kolejne wykłady w ramach POLWOMATHS SEMINAR:
 

Ewa Ciechanowicz (Uniwersytet Szczeciński): Własności meromorficznych rozwiązań wybranych zespolonych równań różniczkowych zwyczajnych

Anna Lytowa (Uniwersytet Opolski): Wybrane zagadnienia z asymptotycznej i nieasymptotycznej  teorii macierzy losowych 

Spotkanie odbędzie się przy użyciu komunikatora Zoom. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wykładami. Pełna informacja na stronie  polwomaths.


 PLANY RÓWNOŚCI PŁCI W PROGRAMIE "HORYZONT EUROPA"

 Od 2021 r. Komisja Europejska zaproponuje, zgodnie z celami programu "Horyzont Europa", opracowanie z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami planów na rzecz równości płci sprzyjających włączeniu społecznemu w celu promowania równości płci w UE w dziedzinie badań i innowacji.

Propozycja ta została zgłoszona w komunikacie "NowaERA dla badań i rozwoju"– COM(2020)628. Komisja Europejska stwierdza, że pomimo ciągłego dbałość polityki o równouprawnienie płci w dziedzinie badań i rozwoju, postępy są powolne i nadal niewystarczające. Podczas gdy równość została prawie osiągnięta u absolwentów studiów doktoranckich, tylko 24% najwyższych stanowisk w sektorze szkolnictwa wyższego zajmują kobiety.

Jak wyjaśniono w strategii na rzecz równości płci na lata 2020–2025 i potwierdzonej podczas Europejskich Dni Badań naukowych i Innowacji w 2020 r., które odbędą się we wrześniu 2020 r., Komisja wprowadzi nowe środki mające na celu wzmocnienie równości płci w programie "Horyzont Europa", takie jak wymóg planu równości płci ze strony wnioskodawców oraz inicjatywa mająca na celu zwiększenie liczby start-upów technologicznych kierowanych przez kobiety. Dostępne będą również fundusze na badania nad płcią i krzyżowe.

Więcej na stronie: gender equality plans

 oraz w pliku:  https://letsgeps.eu/wp-content/uploads/2020/10/090166e5ccc86ea5.pdf


 FELLOW OF  THE  AMS  DLA  PROF.  MARTY LEWICKIEJ

Lewicka 
Nasza koleżanka prof. Marta Lewicka została uhonorowana tytułem Fellow of the American Mathematical Society (AMS), Class of 2021: link 
 
Fellows of the AMS to grupa osób których wkład w rozwój matematyki został uznany za wybitny i których wyniki cieszą się wysoka oceną profesjonalistów. W tym roku, który jest dziewiątym rokiem edycji programu, tytuł Fellow of the AMS  otrzymało czterdziestu sześciu matematyków z całego świata, w tym sześć kobiet. 
 
Tytuł  Fellow  of  the  AMS  został przyznany prof. Lewickiej  za wyniki w dziedzinie równań  różniczkowych cząstkowych i rachunku wariacyjnego, z zastosowaniami w mechanice ośrodków ciągłych. Lista wszystkich nagrodzonych znajduje się pod tutaj 

 Perspektywy Women in Tech Summit 2020

W dniach 8-9 grudnia 2020 odbędzie się konferencja Perspektywy Women in Tech Summit, czyli największe spotkanie kobiet zajmujących się technologią, wynalazczyń, innowatorów, studentek informatyki, założycielek start-upów i znanych przedstawicieli branży zaawansowanych technologii, liderów społeczności i decydentów w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej. Zeszłoroczna edycja zgromadziła ponad 6 300 uczestników z 52 krajów. Perspektywy Women in Tech Summit to wydarzenie stworzone przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, organizację pozarządową, która od 12 lat organizuje projekty dedykowane wspieraniu kobiet i dziewcząt w STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). PTKM jest partnerem społecznościowym Summit.

Strona konferencji  https://womenintechsummit.pl


 POLWOMATHS SEMINAR

10 listopada 2020 o godz.17:00 odbędą sie kolejne wykłady w ramach POLWOMATHS SEMINAR:

Barbara Pękala (Uniwersytet Rzeszowski): Wybrane zagadnienia z teorii zbiorów rozmytych i ich zastosowanie w medycynie

Karolina Kropielnicka (Polska Akademia Nauk, Gdańsk): Wielkie problemy małych wartości w matematyce obliczeniowej równań różniczkowych mechaniki kwantowej

Spotkanie odbędzie się przy użyciu komunikatora Zoom. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wykładem. Pełna informacja na stronie  polwomaths.


 POLWOMATHS SEMINAR 

Komisja Wyborcza PTKM stwierdziła ważność wyborów władz PTKM dnia 30 października 2020 r.


27 października o godz.17:00 odbędzie się specjalny wykład z okazji 30. lecia powstania Europejskiego Towarzystwa Matematycznego.

Wykład pt. Niedostateczna reprezentacja kobiet w redakcjach czasopism naukowych wygłosi Stanisława Kanas (Uniwersytet Rzeszowski)
Spotkanie odbędzie się przy użyciu komunikatora Zoom. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wykładem. Pełna informacja na stronie 
polwomaths.


 
Zgodnie z terminarzem wyborczym i Ordynacją Wyborczą PTKM  23 października 2020 r., o godz. 18:00, przy pomocy komunikatora Zoom  zostaną przeprowadzone wybory władz PTKM, ustalonych w Statucie PTKM. Informacje zawierające link do połączenia i hasło zostały przesłane drogą mailową. Program działalności kandydatki na prezesa PTKM został dostarczony w terminie.


 
Komisja Wyborcza PTKM informuje, że zgodnie z Ordynacją Wyborczą została zgłoszona na przesa PTKM Stanisława Kanas, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w 60. Szkole Matematyki Poglądowej! 

Tytuł
: Błędy, iluzje, oszustwa


Termin: 23 – 27 sierpnia 2019 roku (uwaga! Szkoła zaczyna się od kolacji w czwartek 2
2.08.2019r.)

Miejsce: Wola Ducka - hotel Relaks

Koszt uczestnictwa: 750 zł (opłata obejmuje: wyżywienie: od kolacji w czwartek do obiadu
we wtorek; kawę i ciastka podczas przerw kawowych; materiały konferencyjne; noclegi w
dniach 22 – 27.08.2019 w pokojach 2- lub 3-osobowych; za pokój 1-osobowy należy doliczyć
dodatkowo kwotę 280 zł).

W Szkole można uczestniczyć "dojazdowo" (tj. bez noclegów i posiłków), nie trzeba
wtedy uiszczać żadnej opłaty, ale mimo to prosimy o rejestrację (w uwagach proszę wpisać:
"bez posiłków i noclegów").

Dla studentów i doktorantów oraz prelegentów, którzy mają możliwość sfinansowania swojego
udziału przewidziana jest niższa opłata  -- za uczestnictwo w 5 dniach Szkoły wynosi ona
600 zł. W celu otrzymania zniżki studenci i doktoranci powinni przesłać zaświadczenie o
statusie studenta/doktoranta na adres Agnieszki Prusińskiej, aprus(at)uph(dot)edu(dot)pl.

Konferencja "On  the Trail of Women in Mathematics

- in Honor of Sofia Kowalewska"

Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce oraz Wydział Matematyki Stosowanej AGH serdecznie zapraszają do udziału w konferencji: On the Trail of Women in Mathematics - in Honor of Sofia Kowalewska, która odbędzie się w dniach 31 sierpnia - 2 września 2019 roku. Obrady będą mieć miejsce w budynku Wydziału Matematyki Stosowanej AGH, budynek B7, al. A. Mickiewicza 30, Kraków.

Będzie to druga konferencja z cyklu „Śladami kobiet w matematyce”, mającego na celu promowanie osiągnięć i zasług kobiet, których badania, działalność zawodowa i publikacje wniosły znaczący wkład w rozwój nauki, głównie matematyki i nauk pokrewnych.

Celem tej konferencji jest uhonorowanie profesor Sofii Kowalewskiej, nazywanej „Księżniczką matematyki”, jej znaczącego wkładu w rozwój matematyki, szczególnie równań różniczkowych cząstkowych i ich zastosowań, a także podkreślenie wkładu Kowalewskiej w walkę o prawa kobiet i ich równy dostęp do wykształcenia i stanowisk.

W ramach konferencji planowana jest wymiana doświadczeń i przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych specjalistów zajmujących się matematyką i dziedzinami pokrewnymi.

Tematyka konferencji nie ogranicza się do równań różniczkowych i ich zastosowań – powinna pokrywać jak najszerszy zakres współczesnych badań w dziedzinie nauk matematycznych, z których wiele rozwijało się pod wpływem prof. Kowalewskiej.

W programie konferencji znajdą się wykłady plenarne, sesje tematyczne i sesja plakatowa. Ważnym elementem będzie panel dyskusyjny pn. “Mobbing at universities”.

Konferencja stanowi istotny składnik obchodów 100-lecia AGH oraz 100-lecia PTM, jak również jest jednym z elementów obchodów Roku Matematyki, którym został ustanowiony rok 2019, zgodnie z postanowieniem Senatu RP. 

Więcej informacji


Matematyczki: Ingrid Daubechies i Claire Voisin  laureatkami 21 edycji międzynarodowej nagrody l'Oreal-Unesco dla kobiet w naukach  za 2019

 
 
 

11 lutego fundacja  L’Oréal-UNESCO ogłosiła laureatów  21 edycji konkursu. Fundacja nagradza corocznie 5 wybitnych kobiet z całego świata za ich osiągnięcia w dziedzinie badań w dziedzinie matematyki, informatyki, fizyki i chemii.

W 2019 laureatkami zostały dwie matematyczki Ingrid Daubechies i Claire Voisin. Szczegółowe informacje na stronie: https://en.unesco.org/news/21st-edition-loreal-unesco-international-awards-women-science

Poniżej wszystkie laureatki tegorocznej nagrody.

Najat Aoun SALIBA – Chemia atmosfery, Profesor  Chemii i Dyrector Centrum Ochrony Przyrody w  American University of Beirut, Lebanon

Maki KAWAI Chemia, Dyrektor Generalny Instytute badań  Molekularnych, University of Tokyo, Japan, członek Komitetu Naukowego Japonii 

Karen HALLBERG – Fizyka/Fizyka materii, Profesor Instytutu Balseiro i Dyrektor ds Badań w  Bariloche Atomic Centre, CNEA/CONICET, Argentina

Ingrid DAUBECHIES – Matematka/Fizyka matematyczna, Profesor matematyki i inżynierii elektrycznej i komputerowej Duke University, USA 

Claire VOISIN - Matematyka/Geometria algebraiczna, Profesor w College de France, poprzednio pracownik naukowy French Nationale Centre for Scientific Research (CNRS) 


 

Karen Keskulla Uhlenbeck laureatką

nagrody Abela za 2019

Norweska Akademia Nauk  przyznała Karen K. Uhlenbeck (University of Texas, Austin, USA) Nagrodę Abela za 2019 rok. Karen Uhlenbeck jest pierwszą kobietą uhonorowana tą nagrodą za pionierskie prace w dziedzinie geometrycznych równań różniczkowych cząstkowych i ogromny  wpływ jej wyników na analizę, geometrię i fizykę matematyczną. Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się 21 maja 2019 roku w Oslo.
Strony o laureatce i nagrodzie:

https://www.newyorker.com/news/q-and-a/groundbreaking-mathematician-karen-uhlenbeck-on-the-politics-of-her-field
http://www.abelprize.no/c73996/seksjon/vis.html?tid=74011&strukt_tid=73996 
http://www.abelprize.no/
https://www.quantamagazine.org/karen-uhlenbeck-uniter-of-geometry-and-analysis-wins-abel-prize-20190319/


Konkurs im. Edyty Szymańskiej rozstrzygnięty!

Kapituła nagrody im. Edyty Szymańskiej przyznała wyróżnienia w konkursie im. Edyty Szymańskiej. PTKM było patronem tego konkursu. Do II edycji zgłoszono 23 kandydatki, z których 10 znalazło się w finale. Zwyciężczynią została  Aleksandra Kwiatkowska z Uniwersytetu Wrocławskiego (obecnie Uniwersytet w Muenster). Nagrodę specjalną, ufundowaną przez PTKM otrzymała Joanna Kułaga-Przymus z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i PAN w Warszawie. Pozostałe osiem finalistek zostało wyróżnionych pamiątkowymi dyplomami:

  • dr Aleksandra Borówka  Instytut Matematyczny PAN/ Instytut Matematyki UJ
  • dr Iwona Chlebicka, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
  • dr Ilona Iglewska-Nowak, Studium Matematyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • dr Aleksandra Krawiec, studentka drugiego roku drugiego stopnia kierunku Matematyka na Politechnice Ślaskiej
  • dr Joanna Polcyn-Lewandowska, UAM
  • dr inż. Justyna Signerska-Rynkowska, Politechnika Gdanska
  • dr Justyna Szpond,  IM UP Krakow
  • dr Katarzyna Szymańska-Dębowska, Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej

Uroczystość wręczenia nagród, połączona z referatem laureatki, odbędzie się 15 marca o godz. 12 na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu (Aula B).


 


XXV Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie 

16-20 września 2019, Jadwisin k. Warszawy


Konferencja KKZMBM ma na celu wymianę doświadczeń i propagowanie zastosowań  matematyki w biologii i medycynie. W tym szerokim zakresie  tematycznym, preferowane będą prace wyróżniające się ciekawymi i  nowatorskimi zastosowaniami matematyki. Artykuły konferencyjne zostaną  wydrukowane w czasopiśmie Mathematica Applicanda.

strona konferencji


Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich

w 100-lecie PTM

W dniach 3-7 września 2019 roku odbędzie się w Krakowie Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich. Zjazd organizowany jest z okazji 100-lecia PTM. Głównymi organizatorami zjazdu są:  Polskie Towarzystwo Matematyczne i Uniwersytet Jagielloński. Współorganizatorami są AGH, Uniwersytet Rolniczy i inne uczelnie krakowskie. Obrady Zjazdu toczyć się będą w obiektach UJ oraz AGH. Więcej informacji  na stronie Zjazdu, zob. https://100latptm.matinf.uj.edu.pl/

 


Pierwsze Horyzonty

Serdecznie zapraszamy na wiosenną szkołę dla studentów Pierwsze Horyzonty, Będlewo 7.03 (kolacja)-10.03.2019 (obiad). Celem szkoły jest pokazanie studentom różnych możliwości zanim wejdą w wąską specjalizację. Zapraszamy  wszystkich studentów o różnym poziomie zaawansowania i doktorantów.  

Oprócz studentów zapraszamy wykładowców. Wykłady powinny być dostępne dla studentów, którzy ukończyli podstawowe kursy analizy, algebry, algebry liniowej, topologii, równań różniczkowych,  rachunku prawdopodobieństwa, funkcji analitycznych i analizy funkcjonalnej, a czasem wystarczy nawet mniej Oczekujemy, że każdy z zaproszonych wykładowców  spróbuje przybliżyć swoją dziedzinę   badań studentom mającym za sobą tylko podstawowe kursy. Oznacza to nacisk na popularyzację, a nie koniecznie prezentację najnowszych czy najważniejszych osiągnięć speakera. 

41. Konkurs Prac Uczniowskich z Matematyki 

im. Pawła Domańskiego

Zachęcamy do uczestnictwa w Konkursie, do napisania własnej, oryginalnej matematycznej pracy. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych z klas siódmych i ósmych. Propozycje tematów badań, listę laureatów poprzednich konkursów, niektóre nagrodzone prace oraz szczegółowy regulamin Konkursu można znaleźć na stronie Konkursu.

Termin nadsyłania prac: 30 kwietnia 2018 r.
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Matematyczne i czasopismo Delta


28 listopada 2018 roku -- 100-lecie praw wyborczych Polek!

28 listopada 1918 roku dekretem Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego ustanowiono (Art.1), że „Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci” oraz że: „Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele/obywatelki państwa posiadający czynne prawo wyborcze”.

Postanowienie to przyznało prawa wyborcze Polkom. Dzięki temu Polska znalazła się w awangardzie krajów wprowadzających to rozwiązanie. 1 czerwca 1906 parlament Finlandii przyznał kobietom prawa wyborcze, w 1908 Dania (pełne prawa dopiero w 1915), 1913 Norwegia, 1915 - Islandia, 1917 - Holandia, również Rosja po rewolucji lutowej wraz z ustanowieniem republiki parlamentarnej w 1917 r. Faktycznie było to jednak „prawo głosowania” wyłącznie na partię rządzącą bolszewików, opozycyjne partie zostały zlikwidowane.

Czytaj więcej


 eszymanska    Nagroda im. Edyty Szymańskiej 2018 - druga edycja

Wydział Matematyki i Informatyki UAM ogłasza II edycję konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej na najlepszy wynik lub serie wyników naukowych z zakresu matematyki i informatyki teoretycznej, uzyskanych w latach 2017-2018 przez kobietę związaną z polskim środowiskiem matematycznym. Więcej informacji i Regulamin nagrody na stronie.

Zgłoszenia kandydatek do nagrody zawierające krótki opis wyników (do 2 stron) należy wysyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 15 stycznia 2019 roku.

PTKM objęło patronatem nagrodę im. Edyty Szymańskiej.

Ogłoszenie nazwiska zwyciężczyni nastąpi nie później niżdo 15 lutego 2019 roku.


Ula1    Profesor Urszula Foryś

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Prezydent RP nadał naszej koleżance Urszuli Foryś tytuł profesora.

3 października 2018 roku Prezydent RP wręczył Jej nominację

Nominacja profesorska Ula Forys

Profesor Urszula Foryś pracuje na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, w Zakładzie Biomatematyki i Teorii Gier. Gratulujemy.

Strona Pani Profesor


MSRI Call for Applications

Summer Research for Women i Mathematics Program

The Mathematical Sciences Research Institute in Berkeley, California invites applications for its 2019 Summer Research for Women in Mathematics program.

Applications are due by December 1, 2018.

Więcej informacji


European Women in Mathematics

General Meeting 2018, 3-7 September 2018, Graz, Austria

Na początku września odbyło się w Grazu kolejne spotkanie EWM w którym wzięły udział trzy członkinie PTKM. Miałyśmy okazję wysłuchać między innymi wykładów Giglioli Staffilani i Maryny Viazowskiej oraz uczestniczyć w licznych (10) minisympozjach. Podczas Zgromadzenia Ogólnego EWM przedstawiłyśmy prezentację o działalności PTKM.

Podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego zaprezentowano nową stronę internetową EWM  Strona

W zakładce  Activities  możemy znaleźć  informację o zorganizowanej w 2017 roku przez PTKM konferencji w 100-lecie urodzin Profesor Heleny Rasiowej.

Więcej o spotkaniu


World Meeting for Women in Mathematics – (WM)²

31 lipca 2018 roku odbyło się w Rio de Janeiro kolejne Światowe Spotkanie Kobiet w Matematyce (World Meeting for Women in Mathematics – (WM)²).

Było to wydarzenie satelitarne Międzynarodowego Kongresu Matematyków (1–9 sierpnia) organizowanego co cztery lata przez Międzynarodową Unię Matematyczną (ICM). W spotkaniu uczestniczyła nasza koleżanka Stanisława Kanas, prezes Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce.

Więcej informacji


Polecamy stronę internetową

https://www.sissa.it/news/international-manifesto-promote-role-women-science

na której można znaleźć bardzo ciekawe prezentacje uczestniczek konferencji. Na stronie głównej http://www.sissa.it/ można też znaleźć atrakcyjne propozycje współpracy z koleżankami z Włoch (i nie tylko).


Międzynarodowy przegląd naukowców

Od 1 maja do 31 października 2018 r. można wziąć udział w ankiecie

Global Survey of Scientists.

Ankieta skierowana jest do naukowców z dziedziny matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych. Ankieta dostępna jest w jązyka angielskim, francuskim, chińskim, japońskim, rosyjskim, hiszpańskim i arabskim. Więcej informacji można znaleźć tutaj