1. Członkiem zwyczajnym PTKM (§ 10 Statutu PTKM) może być obywatel Polski lub cudzoziemiec, posiadający wyższe wykształcenie matematyczne lub pokrewne, wspierający statutowe cele organizacji.

2. Decyzje o przyjęciu w poczet członków – na podstawie pisemnej deklaracji – podejmuje Zarząd Główny PTKM w drodze uchwały.


Jak zostać członkiem zwyczajnym PTKM?

1. W module „Login” wybierz: Załóż swoje konto.
2. Wypełnij formularz rejestracyjny, który jest deklaracją członkowską PTKM.
3. Zarząd główny PTKM prześle Ci informację o przyjęciu (lub nie) w poczet członków PTKM do 14 dni od momentu wypełnienia elektronicznej deklaracji członkowskiej.

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu w poczet członków PTKM należy w terminie do 14 dni:

1. Pobrać formularz deklaracji członkowskiej, wypełnić go, zeskanować i odesłać go na adres mailowy PTKM. Pobierz deklarację członkowską w formacie pdf
2. Zapłacić roczną składkę członkowską. Prosimy o przesyłanie potwierdzenia przelewu mailem do Skarbnika PTKM. Więcej informacji można znaleźć w zakładce Składki.
3. Dokonać zmian w swoim elektronicznym formularzu rejestracyjnym. W tym celu należy zalogować się na naszej stronie. Po zalogowaniu zobaczymy wszystkie swoje dane. Prosimy po opłaceniu składki wybrać w polu: Opłacona składka za rok 2016 pozycję: Tak.
Swój profil można również zobaczyć wybierając w module „Na skróty” pozycję: Twój profil. Profil jest widoczny tylko po zalogowaniu.