Dlaczego PTKM?
Zapraszamy do zapisania się do PTKM. Postaramy się pomóc w wielu istotnych sprawach: wskażemy możliwości uzyskania grantów, zatrudnienia, stypendiów zagranicznych, studiów doktorackich i PostDoc, pomożemy uzyskać środki na konferencję i pomożemy w zorganizowaniu konferencji, wesprzemy Twoją karierę. Twoje składki pomogą pokryć nasze skromne wydatki administracyjne oraz koszty naszej strony internetowej. Niektóre z naszych programów są częściowo finansowane ze składek członkowskich, reszta to dotacje ministerialne i dotacje członków wspierających.

Jak działamy?
PTKM organizuje spotkania swoich członków, sponsoruje szeroką gamę ciekawych programów, które zachęcają do aktywnej działalności naukowej i budowania swojej kariery. Pomaga organizować konferencje, zachęca do starania się o granty, stypendia i nagrody, PTKM również funduje nagrody. Twój wkład pomoże te ważne programy kontynuować i rozwijać.


Dołącz do Nas
Jeśli chcesz zostać członkiem PTKM przejdź do zakładki Członkostwo