Inicjatywa utworzenia Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce powstała w Warszawie, podczas 6. Forum Matematyków Polskich (7-12 września 2015 r.). Grupa inicjatywna w składzie: Urszula Foryś, Krystyna Jaworska, Stanisława Kanas, Małgorzata Migda i Ewa Schmeidel postanowiła stowarzyszeniu nadać nazwę Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce, w skrócie PTKM. Po przygotowaniu odpowiednich dokumentów, koniecznych do rejestracji towarzystwa, 2 kwietnia 2016 w Rzeszowie zorganizowany został Zjazd Założycielski PTKM, w którym udział wzięło 25 osób. Uczestnicy zjazdu jednogłośnie zdecydowali o utworzeniu i rejestracji stowarzyszenia pod wyżej wymieniona nazwą. PTKM zostało formalnie zarejestrowane 5 lipca 2016.

W swoich założeniach PTKM ma zachęcać kobiety do budowania aktywnej kariery w dziedzinie nauk matematycznych, wspierać kobiety w ich karierze oraz zapewnić reprezentację środowiska polskich kobiet zajmujących się matematyką i naukami pokrewnymi w polskim środowisku naukowym, w społeczeństwie, wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji publicznych i prywatnych. Ponadto PTKM ma zapewnić reprezentację kobiet w europejskich i światowych gremiach, w szczególności w Międzynarodowej Unii Matematycznej (IMU), Europejskim Stowarzyszeniu Kobiet w Matematyce (EWM) oraz Amerykańskim Stowarzyszeniu Kobiet w Matematyce (AWM).

 

 

Galeria : Zjazd Założycielski PTKM (Fot. Jadwiga Zydroń)