Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce powstało, aby wspierać rozwój nauk matematycznych w Polsce i przyczyniać się do podnoszenia ogólnego poziomu wiedzy matematycznej. Naszym głównym celem jest integracja środowiska i udzielanie wsparcia kobietom pracującym w dziedzinie nauk matematycznych oraz zachęcanie ich do budowania aktywnej kariery w nauce. PTKM zamierza zapewnić reprezentację środowiska polskich kobiet zajmujących się naukami matematycznymi w społeczeństwie oraz wobec wszystkich organów państwowych, prywatnych i samorządowych w kraju i za granicą.